Dodaj propozycję

Dodaj swoją propozycję zmian w portfelu RDO